MENU

Photo Name Designation Tel Fax Email
Muhamad Syahfiq Farhan Bin Slamat Pem. Penguatkuasa N17 Jabatan Penguatkuasaan
Ahmad Sakimin Bin Ishak Pembantu Kemahira H19 07-6871442
Khalid Bin Nalam Pembantu Awam H11 07-6871442
Muhammad Bin Hassan Pembantu Awam H11 07-6871442
Suliman Bin A.Kadir Pembantu Awam H11 07-6871442
Amsar Binti Mohd Amin Amsar Binti Mohd Amin Jurutaip 07-6871442
Rasman Bin Sapri Rasman Bin Sapri Penolong Jurutera 07-6871442 rasman@johor.gov.my
Mohd Anuar Bin Ajimain Mohd Anuar Bin Ajimain Pembantu Penguatkuasa 07-6871442
NurLiyana Binti Mohd Rosli Pembantu Tadbir(P/O) N19 07-6871442
Badrulhisam Bin Aziz Pembantu Kesihatan Awam U19 07-6871442