MENU

PIAGAM PELANGGAN JABATAN

  • Membolehkan peningkatan kutipan hasil Majlis Daerah Pontian melalui cukai harta.
  • Menentukan kadar cukai harta yang adil dan saksama.
  • Membolehkan kutipan tunggakan cukai harta dipertingkatkan dari masa ke semasa.
  • Membolehkan penilaian cukai harta dibuat dengan munasabah mengikut spesifikasi bangunan yang telah ditetapkan.