MENU
LOGO MAJLIS DAERAH PONTIAN KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2017
MAJLIS DAERAH PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memproses permohonan Pembangunan secara serentak yang telah lengkap dalam tempoh 111 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC. 6 100 - - 6
JUMLAH KESELURUHAN 27,425 99.83% 46 0.17% 27,471